Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού μας γραφείου είναι:

Ποινικό Δίκαιο

Υπεράσπιση

Πολιτική Αγωγή

Ανάκριση

Δικαστικές πράξεις

Ποινικό Δίκαιο

Υπεράσπιση

Πολιτική Αγωγή

Ανάκριση

Δικαστικές πράξεις

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Ίδρυση Εταιρειών

Διεθνές Εμπόριο

Τραπεζικό Δίκαιο

Προσημειώσεις και υποθήκες

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Δίκαιο υπαίθριας – κυρίως – διαφήμισης

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Ίδρυση Εταιρειών

Διεθνές Εμπόριο

Τραπεζικό Δίκαιο

Προσημειώσεις και υποθήκες

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Δίκαιο υπαίθριας – κυρίως – διαφήμισης

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά Ατυχήματα

Είσπραξη Δεδουλευμένων

Καταβολή Αποζημιώσεων

Παροχές

Συμβάσεις Εργασίας

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά Ατυχήματα

Είσπραξη Δεδουλευμένων

Καταβολή Αποζημιώσεων

Παροχές

Συμβάσεις Εργασίας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν σας ενδιαφέρει μία συνεργασία με το γραφείο μας μπορείτε να απευθυνθείτε σ' εμάς στο e- mail: spirchristo@gmail.com


Αστικό Δίκαιο

Ακίνητα

Μισθώσεις (Συμβάσεις, Εμπορικές μισθώσεις)

Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Γονική μέριμνα, Διατροφές, Τεστ Πατρότητας, Αναγνώριση, Υιοθεσία)

Ατύχημα, Είσπραξη οφειλών, Εκτέλεση αγωγής)

Αστικό Δίκαιο

Ακίνητα

Μισθώσεις (Συμβάσεις, Εμπορικές μισθώσεις)

Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Γονική μέριμνα, Διατροφές, Τεστ Πατρότητας, Αναγνώριση, Υιοθεσία)

Ατύχημα, Είσπραξη οφειλών, Εκτέλεση αγωγής)

Αθλητικό Δίκαιο

Παράσταση στο ΑΣΕΑΔ

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Επιτροπές ΕΠΟ και SUPERLEAGUE

Εκπροσώπηση αθλητών

Εκπροσώπηση σωματείων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών

Αθλητικό Δίκαιο

Παράσταση στο ΑΣΕΑΔ

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Επιτροπές ΕΠΟ και SUPERLEAGUE

Εκπροσώπηση αθλητών

Εκπροσώπηση σωματείων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών

Δημόσιο Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο

Προσφυγές

Τελωνεία

Καταγγελίες

Διοικητικά Δικαστήρια

Επίλυση διαφορών

Διαμεσολάβηση

Διαιτησία

Δημόσιο Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο

Προσφυγές

Τελωνεία

Καταγγελίες

Διοικητικά Δικαστήρια

Επίλυση διαφορών

Διαμεσολάβηση

Διαιτησία

Share