Συγγραφικό Έργο

Αποσπάσματα βιβλίου Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο

Αποσπάσματα βιβλίου Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο
Ένα βιβλίο απαραίτητο για δικηγόρους, δικαστές, διοικητικούς παράγοντες, μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους και γενικότερα ανθρώπους του αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο, αφού "εκτέθηκε" ανεπανόρθωτα για τους γνωστούς λόγους τους τελευταίους μήνες, εκτίθεται πλέον στα ράφια των Eκδόσεων Σάκκουλα. Ένα βιβλίο με βασικό σκοπό να αποκαταστήσει το τρωθέν κύρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μετά τη λαίλαπα των αποκαλύψεων για τα "στημένα" παιχνίδια, αποδεικνύοντας ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι, όργανα και θεσμοί.

περισσότερα...

Αποσπάσματα Βιβλίου Υπαίθρια Διαφήμιση

Αποσπάσματα Βιβλίου Υπαίθρια Διαφήμιση
Υποδείγματα δικογράφων (Αίτηση αδειοδότησης, Αντιρρήσεις κατά πράξης αυτοψίας, Ένσταση κατά συμμετοχής σε διαγωνισμό). Υποδείγματα Εγγράφων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για τη διενέργεια διαφημίσεων, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Επιβολή Τέλους Διαφήμισης, Απόφαση Δημαρχειακής Επιτροπής για τον καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων).

περισσότερα...

Αποσπάσματα Βιβλίου Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων

Αποσπάσματα Βιβλίου Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
Θεωρία, νομολογία και πλήρη υποδείγματα για τη νομική αντιμετώπιση της θέσης δημοσίου υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα ή αργία. Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Καταλογισμός - Αργία - Διαθεσιμότητα - Μειώσεις συντάξεων. Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα πειθαρχικά συμβούλια, τα ένδικα μέσα και τους τρόπους άμυνας κατά των ανωτέρω πράξεων.

περισσότερα...

Άρθρα

Σχολιασμός της υπ' αριθ. 909/2007 απόφασης του ΣτΕ Τμ. Α΄ -"Υπαίθρια Διαφήμιση"- δημοσιεύτηκε στο "Περιβάλλον & Δίκαιο, 2/2007, αρ. Τεύχους 40, σελ. 263". Παρατηρήσεις στην 980/1997 απόφαση του ΑΠ - "Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση" - δημοσιεύτηκε στην "Υπεράσπιση, 8/1998, σελ. 528". Οι Γενικοί αφορισμοί και η ξεχασμένη ελευθερία της διαφήμισης.

περισσότερα...

Γνωμοδοτήσεις

Ιδιωτική Γνωμοδότηση για τη διαφήμιση σε οθόνες στα προσκέφαλα των ταξί. Ιδιωτική Γνωμοδότηση για την Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Γνωμοδότηση Δήμου Παύλου Μελά.

περισσότερα...

Λοιπή συγγραφική δραστηριότητα

Σκέψεις με αφορμή τις υπ' αριθμ. 4316/2005 και 2078/2006 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας περί υπαγωγής των προσφυγών αφορωσών σε αποφάσεις επιβολής προστίμου για την παρανόμως διενεργηθείσα υπαίθρια διαφήμιση. Προτάσεις Κανονιστικού Πλαισίου για την Υπαίθρια Διαφήμιση. Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Υπαίθριας Διαφήμισης από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

περισσότερα...

Share