Άρθρα

Τα άρθρα του Σπύρου Χριστοφορίδη:

Η αναστολή εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων


Σχολιασμός της υπ’ αριθ. 909/2007 απόφασης του ΣτΕ Τμ. Α΄ -“Υπαίθρια Διαφήμιση”

Δημοσιεύτηκε στο “Περιβάλλον & Δίκαιο, 2/2007, αρ. Τεύχους 40, σελ. 263”

Παρατηρήσεις στην 980/1997 απόφαση του ΑΠ – “Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”

Δημοσιεύτηκε στην “Υπεράσπιση, 8/1998, σελ. 528”

Οι Γενικοί αφορισμοί και η ξεχασμένη ελευθερία της διαφήμισης


Η χαμένη περηφάνια που αποκατέστησε ο Νίκος Γκάλης


Κριτικό σχόλιο στην υπ’ αριθ. 68/2004 απόφαση του ΠΠρΚερ

“Χρησικτησία επί βυζαντορωμαϊκής εποχής”

Πρωτοποριακή απόφαση για την θέση υπαλλήλου σε αργία στην οποία παραστάθηκε ο Σπύρος Χριστοφορίδης


Σχόλιο στην υπ’αριθμ. 17/13 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΟΔΑΠ


Ο Άμλετ της Λίμνης


Σχόλιο στην υπ’ αρ. 28754/2011 ΜΠρθ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)


Σχολιαζόμενη απόφαση: ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013


Παρατηρήσεις στην απόφαση 217-2013 ΔΕφΘεσ (Συμβ)

Τα άρθρα του Σπύρου Χριστοφορίδη:

Η αναστολή εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων


Σχολιασμός της υπ’ αριθ. 909/2007 απόφασης του ΣτΕ Τμ. Α΄ -“Υπαίθρια Διαφήμιση”

Δημοσιεύτηκε στο “Περιβάλλον & Δίκαιο, 2/2007, αρ. Τεύχους 40, σελ. 263”

Παρατηρήσεις στην 980/1997 απόφαση του ΑΠ – “Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”

Δημοσιεύτηκε στην “Υπεράσπιση, 8/1998, σελ. 528”

Οι Γενικοί αφορισμοί και η ξεχασμένη ελευθερία της διαφήμισης


Η χαμένη περηφάνια που αποκατέστησε ο Νίκος Γκάλης


Κριτικό σχόλιο στην υπ’ αριθ. 68/2004 απόφαση του ΠΠρΚερ

“Χρησικτησία επί βυζαντορωμαϊκής εποχής”

Πρωτοποριακή απόφαση για την θέση υπαλλήλου σε αργία στην οποία παραστάθηκε ο Σπύρος Χριστοφορίδης


Σχόλιο στην υπ’αριθμ. 17/13 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΟΔΑΠ


Ο Άμλετ της Λίμνης


Σχόλιο στην υπ’ αρ. 28754/2011 ΜΠρθ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)


Σχολιαζόμενη απόφαση: ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013


Παρατηρήσεις στην απόφαση 217-2013 ΔΕφΘεσ (Συμβ)

Share