Αθλητικό Δίκαιο Δικηγορικός Σύλλογος

Αθλητικό Δίκαιο Δικηγορικός Σύλλογος

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δ.Σ.Θ. – Ι.Δ.Ε.Α.Δ. Θεσσαλονίκη

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

18:00
Προσέλευση – παραλαβή φακέλου

18:15
Χαιρετισμοί
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.
Εκπρόσωποι πολιτικής και αθλητικής ηγεσίας

Α’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρία: Γεώργιος Λυσσαρίδης (τέως γενικός γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης)

18:30 – 18:50
Η επίδραση του ν. 2725/1999 στην ελληνική αθλητική δικαιοσύνη, Ανδρέας Μαλάτος, Πρόεδρος Ι.Δ.Ε.Α.Δ., Διδάκτωρ Αθλητικού Δικαίου

18:50 – 19:10
Ο αθλητικός νόμος εξ απόψεως καλαθοσφαιρικής – οι επιμέρους προβληματικές, Βασίλης Σκουντής, δημοσιογράφος

19:10 – 19:30
Ερωτήσεις / Παρεμβάσεις / Συζήτηση

19:30 – 19:50
Διάλειμμα (καφές / αναψυκτικά)

Β’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρία: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.

19:50 – 20:10
Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών, Σπύρος Χριστοφορίδης,  LLM, Δικηγόρος

20:10 – 20:30
Διεθνές αθλητικό δικαστήριο και ελληνικό επαγγελματικό  ποδόσφαιρο, Απόστολος Άνθιμος , Δ.Ν. Δικηγόρος

20:30 – 20:50
Ερωτήσεις / Παρεμβάσεις / Συζήτηση

20:50 – 21:00 Πορίσματα /  Τέλος ημερίδας

Αθλητικό Δίκαιο Δικηγορικός Σύλλογος

Αθλητικό Δίκαιο Δικηγορικός Σύλλογος

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δ.Σ.Θ. – Ι.Δ.Ε.Α.Δ. Θεσσαλονίκη

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

18:00
Προσέλευση – παραλαβή φακέλου

18:15
Χαιρετισμοί
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.
Εκπρόσωποι πολιτικής και αθλητικής ηγεσίας

Α’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρία: Γεώργιος Λυσσαρίδης (τέως γενικός γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης)

18:30 – 18:50
Η επίδραση του ν. 2725/1999 στην ελληνική αθλητική δικαιοσύνη, Ανδρέας Μαλάτος, Πρόεδρος Ι.Δ.Ε.Α.Δ., Διδάκτωρ Αθλητικού Δικαίου

18:50 – 19:10
Ο αθλητικός νόμος εξ απόψεως καλαθοσφαιρικής – οι επιμέρους προβληματικές, Βασίλης Σκουντής, δημοσιογράφος

19:10 – 19:30
Ερωτήσεις / Παρεμβάσεις / Συζήτηση

19:30 – 19:50
Διάλειμμα (καφές / αναψυκτικά)

Β’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρία: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.

19:50 – 20:10
Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών, Σπύρος Χριστοφορίδης,  LLM, Δικηγόρος

20:10 – 20:30
Διεθνές αθλητικό δικαστήριο και ελληνικό επαγγελματικό  ποδόσφαιρο, Απόστολος Άνθιμος , Δ.Ν. Δικηγόρος

20:30 – 20:50
Ερωτήσεις / Παρεμβάσεις / Συζήτηση

20:50 – 21:00 Πορίσματα /  Τέλος ημερίδας

Αθλητικό Δίκαιο Δικηγορικός Σύλλογος

Νομικά ζητήματα Αθλητικής Δικαιοσύνης στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Share